, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Chakrasystemet del ett

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Två enkla övningar att träna mindfulness

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tillit

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mediyoga – töja, böja, stretcha