Chakrasystemet

Skillnaden mellan öst och väst

Förhållningssättet till chakrasystemet varierar stort här i väst och kan också av vissa ibland uppfattas som lite flummigt. Den västerländska synen på vår hälsa utgår från vår fysiska kropp, till skillnad från den Österländska synen där man ser allt som en helhet, en holistisk syn. Att vara lite mer wide open för det österländska, kan enligt mig hjälpa till att förstå kroppen på ett annat sätt.

Holistisk. Vad innebär det?

Ett holistiskt synsätt innebär att man har ett helhetsperspektiv på vem hela jag är – sinne, kropp, själ, ande, känslor, tankar. Att man ser hela kroppen som ett sammanhängande system. Hur du lever ditt liv kommer att spegla din hälsa och tvärtom. En sluten cirkel. Exempelvis: Är du stressad och orolig påverkar det magen. Har du mycket ilska inom dig påverkar det levern. Om du har ont i själen, kommer du ha ont i kroppen och vice versa… Allt hör ihop. Jag har själv ett holistiskt synsätt och tror att kroppen alltid strävar efter att hitta balans.

Chakrasystemet

Man brukar tala om sju olika chakran, (i kundaliniyogan räknar man dock in auran som det åttonde chakrat.) Varje chakra följer som i en spiral längst ryggraden i vår eteriska kropp, som ligger närmast vår fysiska kropp. Var och ett av dessa vibrerar i olika färg och frekvens. Varje chakra har en koppling till olika kroppsdelar, körtlar och till nervsystemet. Vilket hjälper oss att förstå hur olika mentala och känslomässiga tillstånd är kopplade till just vår kropp. När chakran flödar fritt ger det balans till kropp och sinnet. Men när obalans uppstår, kan det ge sig uttryck i exempel fysisk smärta eller mental nedstämdhet.

Vad kommer i bloggen under hösten?

Man kan balansera de olika chakran på olika sätt genom yoga, meditationer, färger, stenar och mantran. Under hösten kommer jag därför en dag i veckan göra blogginlägg för varje chakra. Lite grund om vad veckans chakra står för, och några tips och råd för att hjälpa dig att själv balansera där det finns obalans. Första inlägget som kommer nästa söndag kommer därför handla om vårt första chakra, rotchakra.

Hoppas du vill vara med hela vägen denna höst för ett mer balanserat du! Och kom gärna med frågor och kommentarer.


”Att balansera sina chakran innebär att balansera

överskottsenergin och energibristen.”


Kram och kärlek!

//Anki