MEDITATIONSUTMANING DEL SEX

Möta, reflektera och acceptera

Livet. Livet handlar många gånger om att stanna upp. Möta, reflektera och acceptera att det är precis som det är, just nu. Ofta får man rådet om att reflektera och acceptera när man möter motgångar. Men hur många gånger reflekterar och accepterar du dina framgångar? Allt det positiva och allt det härliga som finns i ditt liv, just här och nu.

Idag delar jag med mig av tänkvärda ord från Jalal ad-Din Rumi.

Värdshuset

Att vara människa är som ett värdshus.

Varje morgon en ny gäst.

En glädje, en sorg, en elakhet, en tillfällig insikt kommer som en oväntad besökare.

Välkomna och ta hand om dem alla!

Även om ett följe med sorger våldsamt sveper igenom ditt hus och tömmer det på möbler,

behandla ändå varje gäst hedersamt.

Han kanske röjer undan för en ny glädje.

Den mörka tanken, skammen, illviljan, möt dem alla leende i dörren och bjud dem att stiga in.

Var tacksam för varje gäst, ty var och en har sänts som en vägledare från bortom.


Har du frågor eller vill du berätta hur det går? Mejla mig gärna på anki@pearlnharmony.se