Reiki Healing

Är en avslappnande behandling med en djupgående verkan. Arbetar med orsakerna till problemen och verkar alltid där den behövs som mest.

Reiki är ett japanskt ord och betyder ungefär Universell livsenergi. Metoden upptäcktes av dr Mikao Usui i Japan 1914, och fick därefter en snabb spridning i Japan och därefter i övriga världen. Via händerna kanaliserar Reikiutföraren energi som frigör energiblockeringar, ökar energiflödet samt stärker kroppens självläkande förmåga. Energin påverkar kroppens alla läkande nivåer; Fysiskt, Känslomässigt, Mentalt, Andligt.

Reiki används som en allmän balanserande och förebyggande behandling;

  • Frigör känslor och är känslomässigt lugnande.
  • Stärker immunförsvar och kroppens naturliga förmåga att läka.
  • Balanserar kroppens energier och chakran.
  • Ökar intuition och kreativitet.
  • Fyller på energiförrådet samt ökar och stärker ett positivt energiflöde.

Reiki är mycket effektiv vid stress, oro, utbrändhet och sömnsvårigheter.

Hur går en distans behandling till?

På utsatt tid som vi gemensamt kommit överens om sätter du dig ner på ett ställe där du får vara i lugn och ro. Glöm ej att stänga av telefonen under tiden så du inte blir störd. Avslappnande musik eller ej, det bestämmer du själv. När du satt dig tillrätta (blunda gärna) påbörjar jag min energiöverföring därifrån jag sitter. När behandlingen är färdig mejlar jag dig det jag fått till mig under behandlingen (OBS! Gäller ej under kostnadsfri distanshealing). Du får gärna mejla tillbaka och berätta hur du upplevde det.

Det är bra att dricka vatten efter en behandling, gäller både vid fysisk och distans Reiki behandling.

Hur känns det under och efter en behandling?

Alla är vi olika och kan därför också få olika påverkan av en healing. Allt kan hända, från ingenting till massor av känslor och händelser.

Du kan känna värme, kyla eller en pirrning i kroppen medan vissa känner ingenting. Efteråt kan du känna dig utvilad, avslappnad eller euforisk men du kan även känna dig trött eller/och frusen.

Även fysiska symptom kan ibland uppstå så som exempelvis rinnande näsa eller ögon, eller att du känner att du behöver gå oftare på toaletten. Utrensningsreaktionerna är inget farligt utan det är kroppens naturliga medel för att uppnå balans, både fysisk och psykisk.

HÄR kan du läsa några deltagareberättelser, vad de har känt och upplevt under en healing med mig.

Vad händer i kroppen?

Kroppen helas genom att energin flödar till de blockeringar som finns i din kropp och laddar ditt blockerade ställe med positiv energi. Reikin renar energibanorna i din kropp och låter därför livskraften åter flöda fritt. När energin flödar fritt, utan blockeringar, får kroppen chans att läka sig själv.

Övrigt

Reiki klassas idag som rehabiliterande friskvård av skatteverket då forskning visat att metoden är effektiv. Reiki använd på sjukhus i bland annat Norge, England, USA, Australien och Spanien.

Metoden är lämplig för alla typer av obalanser, både psykiska och fysiska men bör aldrig ersätta läkarvård utan ska ses som ett kompliment till den traditionella medicinen.