VIOLETTA FLAMMAN

Violetta Flamman

En kraftfull och andligt renande healing. I den Violetta Flamman omvandlas allt negativt som finns lagrat i din andliga och fysiska kropp, där du har negativa känslor om dig själv.

En mycket bra metod för självhealing och för att stärka ditt självförtroende.

En healing som skickas på distans.

Den violetta flammans mantra är ”JAG ÄR”, en påminnelse om att komma ihåg sin sanna identitet.