Andas i en fyrkant

En skön övning om du behöver få ner stressen i kroppen. Upprepa sekvensen till du känner dig lugnare.

  • Blunda och föreställ dig en fyrkant.
  • Placera din inre blick på nedre vänster hörn av fyrkanten och följ med blicken vänstra sidan av fyrkanten och räknar till fyra.
  • Låt nu blicken följa den övre kanten av fyrkanten. Från vänstra hörnet till det högra hörnet, medan du håller andan och långsamt räknar till fyra.
  • Låt nu blicken följa det övre högra hörnet till det nedre högra hörnet, samtidigt som du långsamt andas ut och räknar till fyra.
  • Följ nu med blicken kanten tillbaka till vänstra nedre hörn och håll samtidigt andan och räkna till fyra.