STENARNAS BETYDELSE OCH KRAFT

Alla stenar och kristaller har olika vibrationer och avger en viss energi. Har i årtusenden använts i helande och magiska syften. Vi påverkas inte bara av stenen eller kristallernas energier, utan även av färgen i stenen. Välj din sten för att smycka dig med, hämta kraft ifrån eller bara för att de är vackra och för att färgen i stenen gör dig glad!

Dessa stenar är det som jag har hemma. Önskas en annan sten i ditt smycke, skicka ett mejl till mig så ska vi kunna lösa detta anki@pearlnharmony.se 


Agat (vit)

Vit agat är känd för att balansera yin/yang energier och samtidigt en lugnande och beskyddande sten. Det är en andlig sten, förstärker sinnet och för med sig klarhet och stabilitet. Hjälper dig släppa taget om negativa känslor. Chakra – Kronchakrat.

Agat (grön)

Grön agat är en sten för styrka och kraft, den bekämpar känslomässiga sorger och ersätter den med positiv energi. Chakra – Hjärtat.

Ametist

En naturlig stress borttagare, uppmuntrar till inre styrka. Stenen har en stark healing energi som kan förvandla lägre energier till högre frekvenser, transformera bort negativ energi. Lugnar dina tankar och dina känslor. Kallas stenen av belåtenhet. Den fungerar som inspiration, och påminner dig om att du kan uppnå det du föresatt dig. Starka och renande vibrationer och kan användas vid meditation och healing. Stärker vår intuition och andliga närvaro. Chakra – Kronchakrat.

Bergkristall

Kraftfull, ger mod och uthållighet. Löser upp energiblockeringar och ger klarhet och insikt. Innehåller alla färger. Renar, helar, balanserar och tar bort negativa energier. Ökar energin kring bäraren, förstärker din andliga kraft. Förstärker auran, renar, aktiverar och rätar upp alla chakran. Mycket bra tillsammans med andra stenar då bergskristallen förstärker andra stenars energier. Chakra – Alla.

Bodhi (Fröpärla)

Bodhi är ett frö från Bodhi trädet. Betyder bokstavligen ”upplysningen” då det var under Bodhi trädet Buddha satt och uppnådde uppvaknandet.

Hematit

Kan kallas intellektets eller sinnets sten. Den har en lugnande, avstressande effekt och hjälper dig att komma ner på jorden. Hjälper dig att bryta dåliga vanor. Hjälper till att transformera negativa energier till mera positiva vibrationer. Hematiten står också för balans mellan yin och yang, manligt och kvinnligt. Den skänker användaren eller bäraren mod, lugn och tillit. Chakra – Bas/rot.

Howlit

Är en sten för framgång, den ger dig mod att våga följa dina ambitioner hela vägen. Howliten låter dig inte stanna i tvekan utan stödjer dig så att din energi kommer till uttryck. Det är en mycket lugnande sten som kan fylla dig med ny inspiration och nya idéer. Den anses även vidga dina vyer, ger dig tillfälle att utvecklas och ger dig mer mental fokus – Mindfulness. Chakra – Kronchakrat.

Jaspis (gul)

Mildrar oro kring sociala prestationer och stress som kan kännas vid solar plexus. Ger beskydd vid alla typer av andligt arbete. Bra att ha med dig om du saknar kraft att förverkliga dina ideér. Chakra – Solar plexus.

Jaspis (röd)

Lyfter fram din naturliga skönhet genom att stärka vitalitet och livskraft. Kan med fördel användas för att lugna eller stimulera bas chakrat. Indianerna anser att Röd Jaspis vara en helig sten. En lugnande sten som arbetar sakta (metodiskt) men effektivt, hjälper dig lösa svåra problem. Ger insikt i svåra situationer. Kan även användas för att grunda och stabilisera auran. Chakra – Bas/rot.

Jaspis (dalmatiner)

Dalmatiner Jaspis lugnar känslor och håller dessa i balans, oavsett tillfället. Renar aura och dess fält, omvandlar negativ energi, beskyddar. En bra sten som hjälper att sortera och förverkliga tankar och ideér. Den sägs vara bra för självrannsakan och för att se att allting har två sidor, en positiv och en negativ. Påminner oss om att vi inte är här på jorden bara för vår egen skull. Vi är också här för att ge glädje och kärlek till andra, hjälpa andra att göra upp med sitt förflutna och förverkliga sitt hjärtas önskningar Med dalmatinerjaspisens hjälp kan du lära dig balansera det onda och det goda för bästa möjliga utgång. Chakra – Bas och Hjärta.

Jaspis (Bild/Landskaps)

Bildjaspis eller landskapsjaspis som den också ibland kallas för, rensar i våra känslor och representerar handlingskraft. Kan hjälpa dig att ta fram tankar, drömmar och minnen som finns i det undermedvetna. En jordande och beskyddande sten.  Chakra – Solar plexus och bas/rot.

Karneol

Är en stabiliserande sten med hög energi och är känd för att stärka individen och stimulera kreativitet. Den kallas ofta för modets sten. Karneol sägs hålla oss ifrån avundsjuka, hat och rädsla och frigöra oss från sorg. Karneolen är en grundande sten och dess styrka rensar bort negativitet från andra stenar när de bärs tillsammans. Bär gärna karneol när du vill hämta mod i att hitta rätt val i livet. Chakra – Navel.

Lapis lazuli

Uppmuntrar dig till total medvetenhet och håller dig lugn och balanserad. Den öppnar upp till medialitet och hjälper dig vid depression. Stärker inre seenden, meditation och en djup förståelse av människan. Lägger du Lapis lazuli över tredje ögat (pannchakrat) underlättar den meditation. Chakra – Panna och hals.

Lava

Representerar elementen eld och jord. Stenarna är rika på mineraler från djupet av jordens kärna. Elden förknippas med energi, självsäkerhet och passion, medans jord står för mer praktiska kvaliteter, återhållsamhet och materialism. Chakra – Bas/rot.

Onyx

Hjälper dig att läka sorg, stärka självkontroll och stimulerar kloka beslut. Ger lycka framgång och tur. Onyx stärker den mentala utveckling, mycket bra att använda vid stressfulla situationer, förvirring eller sorg. Chakra – Rot/bas.

Pyrit

En sten för beskydd och fungerar som en sköld mot negativitet, så bär med dig den när du vet att du ska omge dig med negativ energi. Chakra – Solar plexus.

Rosenkvarts

Är kärlekens sten. Den står för kärlek ro och harmoni. Den ger dig livsglädje och balanserar dina yin och yang energier. Har du sömnproblem kan rosenkvarts hjälpa dig att slappna av och ge dig ro. Chakra – Hjärtat.

Sodalit 

Stimulerar kreativt tänkande, förståelse och vetande i alla former. Stödjer vänskap, solidaritet och gemensamma mål i en grupp. Sodalit uppmuntrar dig att vara sann till dig själv och stå upp för dig själv och det du tror på. En sten för självutveckling, självförtroende, självacceptans och självkänsla. Skapar känslomässig balans, hjälper dig släppa taget om gamla känslor som du inte längre har nytta av.  Chakra – Panna och hals.

Tigeröga 

Stärker självförtroendet, hjälper dig som söker klarhet. Sätter fart på kroppens energiflöden när du känner dig tömd. Hjälper dig att förverkliga dina idéer och ger mod vid förändring. Stimulerar medvetenhet och vakenhet kring sexualitet och känslor. Ser till att du står trygg och grundad på jorden. Chakra – Bas/Rot och solar plexus.

Unakit 

Unakit balanserar den känslomässiga och andliga kroppen, och hjälper/befriar den från energimässiga blockeringar. Stöder vårt medvetande att vara närvarande, här och nu och hjälper oss därför att släppa det förgångna, dvs de känslor och minnen du vill bli av med. Unakit’s grundande effekt för med sig en lugnande känsla till alla omgivningar, den sänder ut rogivande vibrationer till alla omkring den. Chakra – Hjärta och navel.